Aktualności


Firma Ignaszak pierwszym na świecie dealerem z certyfikatem zrównoważonego rozwoju Grupy Volkswagen

Wolfsburg/Kalisz, 14 lutego 2024 r. – Pierwszy dealer Grupy Volkswagen otrzymał dziś certyfikat goTOzero RETAIL. Został on opracowany dla globalnej sieci liczącej ok. 17 000 dealerów ze 150 krajów w ramach misji środowiskowej goTOzero. Jednym z jej celów jest zmniejszenie śladu CO2 sieci o co najmniej 30 procent do 2030 roku w porównaniu z rokiem 2020. Biorący w niej udział dealerzy marek Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze, Skoda, SEAT/CUPRA i Audi otrzymują narzędzie do rejestrowania wyników w zakresie ochrony środowiska i są na bieżąco informowani o tym, co mogą poprawić. Certyfikacja służy do pomiaru i kontroli wdrażania strategii środowiskowej na poziomie detalicznym, niezależnie od kompleksowych działań Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Podczas procesu certyfikacji ocenianych jest około 70 kryteriów środowiskowych, na które dealerzy mogą mieć bezpośredni wpływ. Każde z nich jest związane z jednym z czterech obszarów na których skupia się goTOzero: zmiany klimatyczne, zasoby, zgodność środowiskowa i ekosystemy.

„Klimat i ochrona środowiska są naprawdę bliskie mojemu sercu. Aby zmniejszyć emisję CO2 jak najszybciej, w celu utrzymania naszej planety zdatnej do życia, musimy połączyć siły. Dlatego oprócz naszych ambitnych celów w zakresie ochrony środowiska, teraz jeszcze bardziej wspieramy działalność detaliczną w kwestiach środowiskowych” – powiedziała Hildegard Wortmann, członek rozszerzonego komitetu wykonawczego Grupy Volkswagen ds. sprzedaży.

„Ochrona środowiska wymaga działania od nas wszystkich. Dlatego jesteśmy szczególnie dumni, że partner handlowy z Polski jako pierwszy na świecie otrzymał nowy certyfikat zrównoważonego rozwoju Grupy goTOzero RETAIL. Wielkie gratulacje i podziękowania dla Michała Ignaszaka za zaangażowanie, pionierskie podejście, inwestycje i – co bardzo ważne – zaangażowanie swojego zespołu. Zachęcamy wszystkich partnerów do certyfikacji salonów i poprawy efektywności środowiskowej. Oprócz aktywnej ochrony przyrody, zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszy dla klientów i podnosi atrakcyjność pracodawcy” – dodała Carla Wentzel, prezes zarządu Volkswagen Group Polska.

Ponieważ żaden istniejący certyfikat nie obejmował wszystkich aspektów środowiskowych salonu samochodowego, Grupa opracowała własny. Odpowiednie elementy zostały zaczerpnięte z obowiązujących wytycznych, np. efektywność energetyczna budynków z certyfikacji budynków, a także klasyczne czynniki zarządzania, jak struktury organizacyjne, wytyczne, cele i środki wdrożeniowe z systemów zarządzania środowiskowego, jak ISO 14001. Zostały one uzupełnione o wskaźniki oceny specyficzne dla salonów samochodowych, na przykład w odniesieniu do działalności serwisu, interakcji z klientami i aspektów środowiskowych sprzedawanych pojazdów. W nadchodzących latach planowane jest rozszerzenie certyfikacji poza tematy środowiskowe w sensie holistycznego podejścia do zrównoważonego rozwoju (ESG).

Pierwszym dealerem na świecie, który otrzymał certyfikat goTOzero RETAIL jest Michał Ignaszak, którego salony w Kaliszu przeszły pozytywnie proces certyfikacji.
„Już w 2019 roku przyjęliśmy wewnętrzną strategię obniżania emisji dwutlenku węgla z naszej działalności. Efektem jest na przykład inwestycja w instalację fotowoltaiczną. Początkowo pokrywała ona 20% naszego zapotrzebowania, mimo to ograniczyła emisję CO2 aż o 40 ton rocznie. Rok później zawarliśmy umowy na dostawy energii elektrycznej pochodzącej wprost ze źródeł odnawialnych (farmy wiatrowe), w efekcie teraz korzystamy tylko z zielonej energii elektrycznej, a roczna redukcja emisji wynosi ponad 250 ton CO2. Wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia LED oraz innych drobniejszych rozwiązań technicznych pozwoliło zmniejszyć emisję naszej infrastruktury o 50 procent. Na mniejszą skalę wprowadziliśmy także rozwiązania odzysku wody deszczowej. Od początku wdrażania proekologicznych rozwiązań obserwuję entuzjastyczną reakcję zespołu, szczególnie młodszego pokolenia. Świadomość potrzebnych zmian jest większa niż przypuszczałem. W obszarze ochrony środowiska nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Przejście szczegółowego audytu goTOzero RETAIL pozwoliło nam precyzyjnie określić naszą pozycję na drodze do niskoemisyjnego biznesu oraz zdefiniować co jeszcze możemy poprawić w najbliższej przyszłości” – powiedział Michał Ignaszak, dyrektor zarządzający i właściciel salonów Ignaszak.

Dealerzy, którzy chcą uzyskać certyfikat, muszą przejść przez wieloetapowy proces. Na początku dostarczają dane, na podstawie których przeszkoleni z systemów zarządzania środowiskiem i jakością ISO14001 i ISO9001 audytorzy przeprowadzą weryfikację efektywności środowiskowej. Ponadto muszą oni ukończyć kurs, który przygotowuje ich do certyfikacji goTOzero RETAIL. Audytorzy weryfikują zebrane informacje podczas wizji lokalnej, a uzyskany wynik decyduje o przyznaniu certyfikatu i osiągniętym poziomie. Są to poziomy od brązowego, przez srebrny i złoty, aż po platynowy. Certyfikat jest ważny przez trzy lata. Po tym okresie wymagany jest ponowny audyt.

Wybrane kryteria sprawdzane podczas certyfikacji:

Więcej szczegółów na temat inicjatywy goTOzero RETAIL i certyfikatu można znaleźć na stronie https://www.volkswagen-group.com/en/gotozero-retail-18015.

PARTNER STRATEGICZNY

WYŁĄCZNY PARTNER IT

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PPG Italcom - iGroup Blowtherm AkzoNobel Sikkens