Archiwum


Partner Wspierający Stowarzyszenia firma Akzo Nobel ze swoją marką Sikkens promuje podczas tegorocznych targów TTM Poznań 2016 swój nowy produkt!

Rozwój masowej motoryzacji zmienił dotychczasowe trendy na rynku renowacyjnych usług lakierniczych. Maleje zapotrzebowanie na całkowite wymiany powłok, dominować zaczynają drobne i średnie naprawy częściowe.

Przy konwencjonalnych materiałach i standardowym wyposażeniu usługowej lakierni zakres realizowanych zleceń nie ma wpływu na rodzaj stosowanej technologii i pewne stałe związane z nią koszty. O ile samo lakierowanie i związane z nim prace przygotowawcze trwają przy mniejszych naprawach krócej, o tyle czas suszenia powłok w kabinie lakierniczej pozostaje w zasadzie ten sam. W efekcie rentowność zakładu spada, gdyż trudno zmniejszoną wydajność skompensować całkowicie podwyżkami cen usług.

Techniczne rozwiązanie tego problemu proponuje firma Akzo Nobel Car Refinishes, wprowadzając na rynek technologie lakierów utwardzanych promieniami ultrafioletowymi. Pierwszym tego rodzaju produktem jest lakier bezbarwny Sikkens Autoclear UV, charakteryzujący się bardzo krótkim czasem schnięcia. Na system Autoclear UV składają się trzy komponenty: produkt podstawowy, czyli lakier, utwardzacz i specjalny aktywator, inicjujący proces schnięcia. Aplikacja wygląda identycznie jak w przypadku lakierów konwencjonalnych stosowanych powszechnie w warsztatach lakierniczych. Różnica polega na tym, że suszenie powłoki obywa się na skutek jej naświetlania promieniami UV.

W przypadku średniej naprawy lakierniczej, po 6 minutach naświetlania świeżej powłoki z odległości 20 cm specjalną lampą emitującą promienie UV, lakierowana powierzchnia jest już sucha i nadaje się do dalszej obróbki. Uzbrajanie naprawianej części pojazdu oraz prace wykończeniowe można zaczynać natychmiast po suszeniu. Konwencjonalne lakiery nawierzchniowe, w tym również bezbarwne, wymagają średnio 30-minutowego suszenia w temperaturze 60ˇC. W tej fazie pracy oszczędzamy więc aż 80 procent czasu!

Poza tym przy technologii UV nie ma w ogóle potrzeby przełączania kabiny na program suszenia. Tym samym, oszczędzamy nie tylko energię konieczną do nagrzania całego jej wnętrza, lecz także czas tracony na rozgrzewanie i późniejsze schładzanie, czyli zyskujemy średnio jeszcze około 10 minut, a zatem wyliczona uprzednio oszczędność wzrasta do 85 procent! W podobnym stosunku zwiększa się przepustowość kabin i wydajność całej lakierni.

Lakier bezbarwny Sikkens Autoclear UV ma też inne technologiczne zalety. Po zmieszaniu go z utwardzaczem i aktywatorem nadaje się do aplikacji aż przez 8 godzin, pod warunkiem że nie będzie w tym czasie narażony na działanie światła dziennego. Można więc jednej partii przygotowanego materiału użyć do kolejnych napraw kilku samochodów. Analogiczne lakiery konwencjonalne nadają się do użycia zazwyczaj tylko przez 30 minut. Później rozpoczyna się ich żelowanie. Z tej przyczyny materiał zużywany jest mniej ekonomicznie, więcej też czasu zajmuje w sumie jego przygotowywanie do aplikacji.

Praktyczne efekty zastosowania nowej technologii okazały się na tyle zachęcające, że firma Akzo Nobel przygotowuje już następny produkt: utwardzany promieniami UV podkład wypełniający. Po nim zapewne pojawią się kolejne... Być może w niedalekiej już przyszłości nowoczesne lakiernie renowacyjne wyróżniać będzie brak energochłonnych kabin? Korzyści ekonomiczne i ekologiczne przemawiają za tym wyjątkowo zgodnie.

 

AKZONOBEL Sikkens Autoclear UV [ Directors Cut ] from RICHARD SEYMOUR on Vimeo.

PARTNER STRATEGICZNY

WYŁĄCZNY PARTNER IT

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PPG Italcom - iGroup Blowtherm AkzoNobel Sikkens